07 de maig, 2007

COMENTARI SOFTWARE LLIURE

Respecte el que jo conec de software lliure és ben poquet, per ara. Si no m´equivoque és un software que una vegada el tens pots modificar-lo, usar-lo i copiar-lo a altres persones lliurement,és a dir, no té un format fixe sino qu tú pots afegir-li coses, donar-li un format personalitzat i anar desenvolupant-lo, i això sense tindre que demanar permis o pagar cap licencia per poder fer-ho. El software pot costar-te diners quan vas a adquirir-lo o també hi han de gratis.
El linux és un dels que conec, perquè m´han parlat molt d´ell i me ho han ensenyat. Pots afegir- te les coses que vols en el teu escritori, pots fer- te un interfaç personalitzat i pots ademes anar desenvolupant per exemple un programa entre molta gent i anar passant tot el que vas millorant, és a dir , es tracta de compartir coneixements i tècniques. Un altre és el Open Office, similar al Word, però amb la diferencia que el primer és lliure, clar.
Respecte al que pense del vídeo de Stallman, puc dir que si que estic d´acord amb ell. En primer lloc, pense que diu poques raons pero que a la vegada són suficientment clares i significatives per entendre la importància de fomentar l´ús del Software lliure en les escoles. En segon lloc, vaig a comentarles: la primera raó, és la d´economitzar diners i en aquesta és que estic d´acord, perquè amb eixos diners podem comprar a la fi, més material tecnològic útil per al cole. La segona d´elles es refereix a l´actitud que ha de tindre el paper l´escola de negació, per evitar l´ús dels software privats en ella. Perquè aquests tenen una desventatja molt gran en comparació als lliures, ja que tenen un format fixe, que fa que no podam anar més enllà d´omplir i fer el que està escrit en el programa en qüestió que estem utilitzant. I aixina no aprenen els xiquets a conèixer com es programa, no voran els codes, ni els escriuran per a res, que es aixina com realment si alguna dia volen deuran aprendre per saber programar. I a més, no els deixem pensar per si mateixos. Pareix que estem en el mateix cas que els nostres famosos llibres de text, senyores i senyors, on a un no li cal pensar massa, perquè ja et donen la solució mecànica.
I la quarta raó molt lligadeta a l´anterior , és que el software lliure és important per formar ciutadans amb un esperit de bona voluntat, ja que aprenent d´un model d´entorn on les coses se comparteixen i són de tots, es creen entre a partir de les aportacions dels dialogos i les crítiques constructives de tot el professorat ( en infantil), els xiquets-tes arribaràn a ser persones més optimistes i lluitadores.
Finalment, per acabar aquest comentari dir que considere que treballar amb software lliure és un bon recurs, perquè podem crear els programas o adpatar-los a les necessitats i característiques dels xiquets-tes amb els i les que anem a treballar. I que no dona tantes possibilitats un material amb una estructura fixa.