28 de maig, 2007

BLOGS Y PLATAFORMES EN L´ENTORN EDUCATIU

http://www.orientaeduc.com/blog/2007/blogs-plataformas-y-otras-herramientas-para-centros-educativos/EL BLOG DE MIGUEL ÁNGEL SANTOS GUERRA

ARTICLE


Ni todos malos, ni todos iguales
Guardado en: Artículos 2007, Artículos en La Opinión — Mayo 26, 2007 @ 6:00 am

Me refiero a los políticos. Y a las políticas, claro está. El título, como podrá observar el lector, consta de dos partes claramente diferenciadas. La primera se refiera a esa descalificación global que tanto daño hace a la democracia. La frase “todos los políticos son unos sinvergüenzas” se ha convertido en un slogan de frecuente circulación. La descalificación global es, a mi juicio, antidemocrática. Por falsa. ¿Cómo se puede decir que todos los políticos son malos sin conocerlos? ¿No hay políticos que se dedican a su tarea con profesionalidad, con sacrificio, con desinterés, con honestidad, con inteligencia, con buen talante, con verdadero altruismo? Se dedican voluntariamente a la política, ya lo sé, pero eso no quiere decir que los motivos que les mueven para llegar y seguir en ella sean torticeros. (más…)
Come

14 de maig, 2007

LES MEUES EXPERIENCIES FAVORITES!

LES MEUES COMPETENCIES AUDIOVISUALS?

Respecte les competències audiovisuals he dir que les meues són encara escasses, en referència a totes les competències audiovisuals que s’han d’aconseguir segons la generalitat catalana al final de l’etapa educativa obligatòria. Tinc idea de moltes coses de manera general, però no totes en profunditat. Així és que ara vaig a comentar tant aquelles habilitats i coneixements que sí tinc per una part i totes les que no tinc per altra, respecte aquest temàtica i ho aniré fent per ordre segons els blocs que he llegit en el document generalitat valenciana.

 • En referència als agents de la producció i procés de producció: se diferenciar els mitjans de titularitat pública dels privats, ( cadenes de TV, les produccions caseres, etc), també estic al tant de que existeixen implicacions econòmiques darrera les publicitats, la producció de pel·lícules, les cadenes privades...etc i per últim encara que no de tots els mitjans audiovisuals, si se el procés d’alguns com; l’elaboració d’un còmic, d’un curtmetratge, d’un anunci publicitari molt senzill, la gravació en vídeo d’algun acte o entrevistes i com es passa per retransmetre-ho a la televisió o algunes coses molt generals sobre la gravació d’un programa de ràdio, per exemple. A més també se utilitzar programes d’enregistrament de la veu i muntar una exposició amb so i imatges. Finalment, comentar que clar que sé que darrere de cada procés audiovisual que es fa hi ha un emissor responsable amb una intenció concreta i diferent segons el mitja i a qui, aquest vaja dirigit.
 • Respecte les categories dels mitjans: per una part, tinc una idea clara de les característiques de quasi tots els mitjans audiovisuals, encara que potser no tinga tanta claredat de les característiques del llenguatge específic ( estar alfabetitzat audiovisualment) de tots. Per exemple, en el còmic i en els anuncis puc identificar aspectes de: angulació, il·luminació, estils diferents de vinyetes, les línies d’embarcació d’aquestes ,el pla, el nombre de seqüències, les onomatopeies, les metonímies, la banda sonora...etc Després he de dir amb seguretat que sí, que puc reconèixer la funció que té cada mitja; informar, entretenir, formar i també dels diferents gèneres que cadascú utilitza com; publicitat, informatiu, reportatge, documental, programa TV, exposició..etc
  Per exemple, és també molt important poder entendre una pel·lícula i els seus feedbacks iímplicits temporals o de imatges, per poder entendre-la sense que hagen d’aparèixer explicacions tals com; uns anys desprès...., el mateix home que esta pensant en el seu passat... Tampoc hi ha que oblidar la importància de saber interpretar i descriure una imatge. I com no, entendre la relació entre la imatge, el so i el text. Crec que a mesura que vaig veent més coses, pel.lícules, escolant audicions puc fer una anàlisi més exigent i crític respecte als continguts de qualitat que valen la pena vore i deixar de banda els que no.
 • I per últim, vaig a comentar els meus coneixements o carències respecte al bloc representació dels mitjans. En aquest aspecte puc dir que entenc que els missatges que ens arriben dels mitjans audiovisuals no son la realitat sinó una representació subjectiva d’aquesta. I encara que no conec tots els recursos que fan possible en una representació a desfigurar la realitat, si se algú com són es missatges subliminars i les imatges retocades, per exemple. Hi el gran poder que poden tindre aquestes representacions en la creació d’estereotips sexuals, ètnics, professionals..etc i per això la necessitat de que els xiquets i xiquetes vegen aquests mitjans en companya d’adults i treballar-los i reflexionar sobre aquests, també en les aules perquè cada vegada siguen més crítics i amb les idees més clares i no es deixen influenciar així com així.

"CONTES WEB PER A INFANTIL"

 • Web revista imaginaria: http://www.imaginaria.com.ar/
  Conte per una part una biblioteca de textos, contes, poesies, poesies tradicionals, teatre, llegendes, histories, i la possibilitat d’imprimir( formato pdf) o ver en pantalla (html) el text i les il·lustracions de cadascú dels materials. Inclús en algunes poesies i cançons també hi ha la possibilitat de baixar-se-les en format mp3. Tots aquests recursos estan organitzats en 3 nivells, lector inicial, intermedi i expert.
  I per una altra part, té una gran quantitat de informació respecte: escriptors i escriptores, ressenyes de llibres, recomanacions i exemplars de la revista amb notícies.
 • http://www.area3.net/portafolio/bhuhb/
  És una web on pots trobar una selecció de 20 contes en els quals es van relaten les diferents aventures de Bhuhb, el protagonista. Contenen el text i alguna il·lustració.
 • http://es.geocities.com/cuentosdelahuerta/
  És tracta d’una pantalla en la que es veu un dibuix d’una horta amb tots els productes que es poden cultivar, el sol, un arbre, una papallona...etc. Posant- se damunt de cadascú dels productes i coses sona el nom corresponent i s’obre una pàgina amb un conte, una endevinalla,poesía...etc relacionat-da amb els diferents objectes presents en el dibuix. El conte no te imatges, només un text amb lletra gran i de color.

09 de maig, 2007

COMENTARI CAPITOLS 4 I 5

Llibre Les Tic a l’educació infantil ( Jordi Cases i M. Roser Torrescasona)”

Resum: Capítol 4 – “Organització i gestió de recursos Tic”
Cal reflexionar com ens podem organitzar i com podem fer un bon ús educatiu de les Tic a les aules. Per això, és necessària una actitud oberta per part dels mestres, perquè valoren les possibilitats educatives que tenen les tecnologies de la informació i la comunicació, quant a preparació de material i quant a recursos educatius per fer a l’aula amb els nens i nenes.
Per una part, l’equip directiu i la comissió informàtica són els que han d’impulsar el projecte TIC a l’escola i afavorir la presa de decisions per poder-lo dur a terme. I per una altra part, el claustre de mestres pren les decisions i la presa de consciencia definitiva per dur endavant el projecte TIC del centre. Han d’acabar de dissenyar, amb l’ajut de la comissió d’informàtica ,el nou currículum en que l’ús de les Tic estigui incorporat.
Aula d’ordinadors o ordinadors a l’aula? La segona opció! Amb els ordinadors a l’aula es potencia el treball individualitzat dels alumnes a partir del treball en racons o plans de treball, i en l’aula sempre hi haurà una font d’informació potentíssima per afavorir els projectes, els treballs cooperatius en qualsevol moment. Però tot açò implica un canvi en la metodologia.
L’equip ideal per poder portar a terme un bon projecte Tic a l’escola? Consta de 4 ordinadors ben instal·lats, portàtils millor, amb connexió a la xarxa del centre i a Internet. Una impressora i facilitat per poder-hi enrotllar perifèrics ( canó de vídeo, càmera digital, vídeo …) per treballar en grups petits, fer treball per racons i consultes puntuals.
Opinió personal
Per una part, he de dir que no tot es soluciona amb una dotació de TIC i res més. Les Tic han de ser una eina més, han d’estar integrades, per fer servir en la nostra feina diària a la classe. I per una altra part, és molt important que tots els professors-es creguem en la potencialitat de les TIC per a tindre-les en compte en la nostra forma de treballar i poder transmetre, educar i instruir als nostres xiquets i xiquetes en elles i amb elles. Per això, hi ha que canviar la metodologia de treball dins l´aula.
“La construcció del coneixement passa de manera necessària per una visió constructivista de l’ús de les Tic de la informació. Situa el pas del professorat al facilitador l’aprenentatge. De l’alumne receptor a l’alumne constructor; de l’individuo aïllat al grup que col·labora en la construcció del coneixement compartit” Anna Escofet Roig, Perspectiva escolar, 282, 29)”
Resum: Capítol 5 – “ Programari i recursos didàctics”
Programari més habitual utilitzat a educació infantil:
- Processador de textos: Word ( privatiu) i Open Office.
- Programa de dibuix:
Paint: Molt interessants per a l’etapa d’infantil. Aparença de pantalla molt senzilla i poques eines de treball.
KidPix : Funció de traç lliure. Permet introduir en els dibuixos diferents imatges ja preparades pel programa, i donar-los-hi moviment. Altra funció seqüències d’imatges. Crear narracions amb els dibuixos fets pels nens i nenes.
- Programa de presentació: Power Point i Impress. Permeten mostrar una projecció d’imatges amb incorporacions de so i ens interessa.
- Programa JClic: “programa d’ensenyament assistit per ordinador”. Permet aprendre, repassar, practicar, memoritzar o ampliar diferents activitats que s’estiguin treballant a la classe.
- Programa de tractament d’imatge: Paint Shop Pro, Gimp ( lliure), ACDC. Per poder retallar, modificar, guardar i utilitzar les fotos.
- Programa d’enregistrament de so: Audacity o CoolEdit. Posar veu a un conte o llegir en veu alta algunes paraules o textos.
- Web amb recursos informatius i activitats didàctiques: Entorn educatiu edu365. http:// www.edu365.cat/ . Enciclopèdies i diccionaris en línia per buscar informacions concretes i prepara feina. “ El món per un forat” Són activitats repartides en tres grans grups ( societat, éssers vius i paisatge) i porten un clip de vídeo per poder veure i escoltar fàcilment. Escrites en lletra de pal i lligada i amb fotos. Temàticament. Hi ha un recull actualitzat d’activitats pròpies i alienes interessants per treballar a les classes amb els nens i nenes.
- Recursos: Pàgines web amb moltes activitats molt interessants i en Google.
http://www.educalia.org/,http://www.callusdigital.org/lacenet/guiaeducativa/index.php, http://www.xtec.cat/, ...etc.
- Recursos per àrees: descoberta d’un mateix. descoberta de l’entorn natural i social i intercomunicatiu i llenguatges.
Opinió personal
Hi ha una quantitat enorme de pàgines web amb recursos i programaris per treballar en infantil però crec que s’han de mirar com una ferramenta més de les que ja tenim en l’aula, és a dir, aquestes tecnologies no han de fer desaparèixer el joc simbòlic, la pissarra de tota la vida, els escrits en paper...etc
Si potser seria bo que quan utilitzem aquestes ferramentes tecnològiques, siguen de caràcter lliure i no privatiu Perquè no només aprenem a utilitzar-les sinó també aprenem valors a través d’elles. I no volem que l’escola, com passa amb els llibres es convertisca en un lloc de “mercancies”, condicions, i limitacions. Si treballem amb un software que ens ha sigut regalat o d´algú que la deixat per a tots ja estem treballant primer de tot i vivint el que vol dir generositat.

07 de maig, 2007

COMENTARI SOFTWARE LLIURE

Respecte el que jo conec de software lliure és ben poquet, per ara. Si no m´equivoque és un software que una vegada el tens pots modificar-lo, usar-lo i copiar-lo a altres persones lliurement,és a dir, no té un format fixe sino qu tú pots afegir-li coses, donar-li un format personalitzat i anar desenvolupant-lo, i això sense tindre que demanar permis o pagar cap licencia per poder fer-ho. El software pot costar-te diners quan vas a adquirir-lo o també hi han de gratis.
El linux és un dels que conec, perquè m´han parlat molt d´ell i me ho han ensenyat. Pots afegir- te les coses que vols en el teu escritori, pots fer- te un interfaç personalitzat i pots ademes anar desenvolupant per exemple un programa entre molta gent i anar passant tot el que vas millorant, és a dir , es tracta de compartir coneixements i tècniques. Un altre és el Open Office, similar al Word, però amb la diferencia que el primer és lliure, clar.
Respecte al que pense del vídeo de Stallman, puc dir que si que estic d´acord amb ell. En primer lloc, pense que diu poques raons pero que a la vegada són suficientment clares i significatives per entendre la importància de fomentar l´ús del Software lliure en les escoles. En segon lloc, vaig a comentarles: la primera raó, és la d´economitzar diners i en aquesta és que estic d´acord, perquè amb eixos diners podem comprar a la fi, més material tecnològic útil per al cole. La segona d´elles es refereix a l´actitud que ha de tindre el paper l´escola de negació, per evitar l´ús dels software privats en ella. Perquè aquests tenen una desventatja molt gran en comparació als lliures, ja que tenen un format fixe, que fa que no podam anar més enllà d´omplir i fer el que està escrit en el programa en qüestió que estem utilitzant. I aixina no aprenen els xiquets a conèixer com es programa, no voran els codes, ni els escriuran per a res, que es aixina com realment si alguna dia volen deuran aprendre per saber programar. I a més, no els deixem pensar per si mateixos. Pareix que estem en el mateix cas que els nostres famosos llibres de text, senyores i senyors, on a un no li cal pensar massa, perquè ja et donen la solució mecànica.
I la quarta raó molt lligadeta a l´anterior , és que el software lliure és important per formar ciutadans amb un esperit de bona voluntat, ja que aprenent d´un model d´entorn on les coses se comparteixen i són de tots, es creen entre a partir de les aportacions dels dialogos i les crítiques constructives de tot el professorat ( en infantil), els xiquets-tes arribaràn a ser persones més optimistes i lluitadores.
Finalment, per acabar aquest comentari dir que considere que treballar amb software lliure és un bon recurs, perquè podem crear els programas o adpatar-los a les necessitats i característiques dels xiquets-tes amb els i les que anem a treballar. I que no dona tantes possibilitats un material amb una estructura fixa.