14 de maig, 2007

LES MEUES COMPETENCIES AUDIOVISUALS?

Respecte les competències audiovisuals he dir que les meues són encara escasses, en referència a totes les competències audiovisuals que s’han d’aconseguir segons la generalitat catalana al final de l’etapa educativa obligatòria. Tinc idea de moltes coses de manera general, però no totes en profunditat. Així és que ara vaig a comentar tant aquelles habilitats i coneixements que sí tinc per una part i totes les que no tinc per altra, respecte aquest temàtica i ho aniré fent per ordre segons els blocs que he llegit en el document generalitat valenciana.

  • En referència als agents de la producció i procés de producció: se diferenciar els mitjans de titularitat pública dels privats, ( cadenes de TV, les produccions caseres, etc), també estic al tant de que existeixen implicacions econòmiques darrera les publicitats, la producció de pel·lícules, les cadenes privades...etc i per últim encara que no de tots els mitjans audiovisuals, si se el procés d’alguns com; l’elaboració d’un còmic, d’un curtmetratge, d’un anunci publicitari molt senzill, la gravació en vídeo d’algun acte o entrevistes i com es passa per retransmetre-ho a la televisió o algunes coses molt generals sobre la gravació d’un programa de ràdio, per exemple. A més també se utilitzar programes d’enregistrament de la veu i muntar una exposició amb so i imatges. Finalment, comentar que clar que sé que darrere de cada procés audiovisual que es fa hi ha un emissor responsable amb una intenció concreta i diferent segons el mitja i a qui, aquest vaja dirigit.
  • Respecte les categories dels mitjans: per una part, tinc una idea clara de les característiques de quasi tots els mitjans audiovisuals, encara que potser no tinga tanta claredat de les característiques del llenguatge específic ( estar alfabetitzat audiovisualment) de tots. Per exemple, en el còmic i en els anuncis puc identificar aspectes de: angulació, il·luminació, estils diferents de vinyetes, les línies d’embarcació d’aquestes ,el pla, el nombre de seqüències, les onomatopeies, les metonímies, la banda sonora...etc Després he de dir amb seguretat que sí, que puc reconèixer la funció que té cada mitja; informar, entretenir, formar i també dels diferents gèneres que cadascú utilitza com; publicitat, informatiu, reportatge, documental, programa TV, exposició..etc
    Per exemple, és també molt important poder entendre una pel·lícula i els seus feedbacks iímplicits temporals o de imatges, per poder entendre-la sense que hagen d’aparèixer explicacions tals com; uns anys desprès...., el mateix home que esta pensant en el seu passat... Tampoc hi ha que oblidar la importància de saber interpretar i descriure una imatge. I com no, entendre la relació entre la imatge, el so i el text. Crec que a mesura que vaig veent més coses, pel.lícules, escolant audicions puc fer una anàlisi més exigent i crític respecte als continguts de qualitat que valen la pena vore i deixar de banda els que no.
  • I per últim, vaig a comentar els meus coneixements o carències respecte al bloc representació dels mitjans. En aquest aspecte puc dir que entenc que els missatges que ens arriben dels mitjans audiovisuals no son la realitat sinó una representació subjectiva d’aquesta. I encara que no conec tots els recursos que fan possible en una representació a desfigurar la realitat, si se algú com són es missatges subliminars i les imatges retocades, per exemple. Hi el gran poder que poden tindre aquestes representacions en la creació d’estereotips sexuals, ètnics, professionals..etc i per això la necessitat de que els xiquets i xiquetes vegen aquests mitjans en companya d’adults i treballar-los i reflexionar sobre aquests, també en les aules perquè cada vegada siguen més crítics i amb les idees més clares i no es deixen influenciar així com així.